Abu Hanifah

ABU HANIFAH. Imam Madzab. Beliau seorang tabi’in, karena dapat bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, Sahal bin Sa’ad, Asy-Sya’idi, Abdullah bin Aufa, Abuth Thufail Amir bin wasilah. Nama lengkapnya Abu Hanifah An-Nu’man bin Basyir bin Zuthat-Taimi yang keturunan Persi, lahir di Basrah tahun 80 H (699 M). Beliau seorang ulama ahli hadist yang hadits-haditsnya diperoleh dari sahabat Atha’, Na’fi, Ibnu Hurmusy, Ahmad bin Abi Sulaiman, Amr bin Dinar, dll. Sedang yang meriwayatkan hadits-haditsnya adalah Abu Yusuf, Zufar, Abu Muthi’ Al Balakhi, Ibnul Mubarak, Al-Hasan bin Ziyad, Daud Ath-Thai, Waki, dll.

Di samping itu, beliau yang terkenal dengan sebutan Imam Hanafi ini juga seorang ahli hukum yang amat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beliau mencari nafakah dari usahanya sendiri, tidak mau menerima hadiah yang biasa diberikan penguasa pada para ulama. Beliau menolak hadiah-hadiah itu demi untuk mempertahankan nilai keutamaan.

Pusat kegiatan beliau di Kufah, yang menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan agama pada zaman itu. Beliau mempunyai dua murid kenamaan, yaitu Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf; mereka berdualah yang mengembangkan ajaran guru besar mereka yang kemudian menjadi landasan mazhab Hanafi.

Imam Hanafi seorang yang berwatak merdeka. Tatkala pemerintah Islam membujuk beliau supaya memihak kepadanya dan bersedia menjadi hakim dengan serta merta beliau tolak. Beliau lebih suka di penjara daripada memangku jabatan pemerintahan yang akan mengganggu kemerdekaan pikiran beliau. Pada waktu beliau dipenjara didera selama sebelas hari berturut-turut dengan sepuluh pukulan setiap hari, akhirnya beliau wafat dalam penjara di Baghdad pada tahun 150 H/767 M.[]

Advertisements
  1. Leave a comment

tinggalkan komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: